Iskolabemutatás

Az iskola küldetésnyilatkozata

Intézményünket 2004 júniusában alapította A Tan Kapuja Buddhista Egyház. Iskolánk létrehozásának legfőbb célja, hogy a hagyományos iskolarendszerből kihulló, többségében roma/cigány fiatalokat felzárkóztassa, érettségihez, ettől függő piacképes szakmához, lehetőség szerint minél magasabb számban a felsőoktatásban folytatott továbbtanuláshoz juttassa. Amíg a hagyományos iskolarendszer általában eleve a családi háttere vagy személyes adottságai miatt átlagos készségszintű diákokkal számol, addig a TKBG pedagógiai programja a többségében izolált közösségekben, mélyszegénységben élő diákokat célozza meg, akik el sem jutottak a hagyományos középszintű oktatásig, illetve abban kudarcot vallottak, abból kihullottak. Célunk ennek megfelelően, hogy második esélyt teremtsünk ezen fiatalok számára.

Az Alapító okiratban és a küldetésnyilatkozatban meghatározott tartalmakkal és formában a roma és nem roma származású tanulók számára olyan konvertálható tudás átadására törekszünk, amely a társadalomba történő integrációjukhoz, az esélyegyenlőséget megteremti. Intézményünkben az oktatást és a nevelést integráltan kívánjuk megjeleníteni, jelesül az a célunk, hogy a nálunk érettségizett és szakmát szerzett tanulók továbbtanulása és munkába állása előtt ne legyenek társadalmi korlátok. Dél-Baranya határ menti szegletében Alsószentmártonban – és több telephelyen – működő intézményünk az egyetlen felemelkedési és integrációs lehetőséget jelenti a szinte 100%-ban cigány lakosságú izolált településnek.

Az iskola vallási jellege, erkölcsi értékrendje

A buddhizmus nem térítő vallás, ennek megfelelően sem a diákoktól, sem a tanároktól nem követeli meg a világnézeti elkötelezettséget, sőt tiszteletben tartja azok vallási meggyőződését. Erre építkezik a buddhista hitoktatás, mely részletesen kitér a nyugati vallások tanaira, tudatosítja azoknak a minden vallásokban közös erkölcsi alapelveit. A buddhizmus így főként etikai és nem elvont filozófiai doktrínák formájában jelenik meg. Az oktatásban szervesen integrálódik minden, erre alkalmas tantárgyban. A buddhizmus etikai alapvetése – a magától értetődő erkölcsi alapelvek képviseletén túl – a következő, az iskola jellegéből adódó lelki-szellemi irányulásokat szorgalmazza úgy munkatársak, mint a tanulók irányába:

  • az erőszak minden szintű elvetése az oktatás és nevelés terén, beleértve az erőszakos hangvételű kommunikációt is
  • a tudás, megismerés és bölcsesség erényeinek alapozása
  • együttérző attitűd a szociális és kulturális szempontból alávetett, illetve kirekesztett embertársakkal
  • megértő figyelem, törekvő megismerés a másik kultúrájának irányába
  • büntetés helyett a jutalmazás a motiváció eszköze
  • a különböző vallások, világnézeti különbségek összehangolása, közös értékeik felmutatása
  • az elfogadás és a tolerancia alapelvének szorgalmazása a diák-diák, diák-tanár és a tanár-tanár kapcsolatokban
  • az erkölcsi és szellemi példamutatás minden kapcsolatrendszerben

 

Our school - English version

„We do everything, so that our work will be good for everybody and for the individual as well” -
extract from the Mission declaration of the “Tan Kapuja” /Gate of Doctrine/ Buddhist Collage.

"A Tan Kapuja" Buddhist Grammar School was founded by the “Tan Kapuja” Buddhist Church in 2004. The school works in one of the poorest and the most underdeveloped region of Hungary, in a village called Alsószentmárton where hundred percent of the population is Gypsy who speaks also his own Gypsy language.

The goal of the foundation and the choice of the place is that students - the most of them are Gypsy young people fallen out from the traditional educational system - will be joined forces and the school gives them a chance to get a high-school graduation, marketable profession or further education. The traditional school system calculates on students owning average skills thanks to their family background, or their personal makings, the pedagogic program of “TKBG” aims mainly students living in an isolated community and deep poverty, who didn’t reach the traditional secondary education or flopped there. That’s why our goal is to give a second chance to these Gypsy and also not Gypsy young people. We make an effort to give them a practically useful knowledge that gives them a chance to integrate into the society. Our goal is that students getting high-school graduation or profession in our school will be able to study further or get a job.

The religious and ethical character of the school is based on the Buddhist principles: the solidarity (with our fellow men socially and culturally excluded from the society) and the endeavour to get to know other cultures are really emphasized in our school.

Up to now 500 students got the high-school graduation in the „Tan Kapuja” Buddhist Grammar School and more than 80 students were accepted in establishments of higher education /faculty like Buddhist instructor, teacher of Hungarian, teacher of Geography, teacher of Germanic languages, finantial or judicial assistant, police officer, youth aid worker, pedagogy, engineer, IT specialist etc./.
We have very good achievement in the vocational education as well, 70 Gypsy students got village catering graduation. The success of our school and our teachers’ work is shown not only by statistic data, but even the process while students decrease their skill handicap and their lack of learning motivation.

In the future we are planning to extend our vocational education in the day and even in the night school: the village catering avocation (it works already in the school), herb-grower, IT specialist, social worker, toddler nurse, youth aid worker… Our main goal is to train Gypsy people who will be able to employ themselves, who get active, economically self-supporting and useful members of the society.