A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma:  16

A rendkívüli felvételi eljárás időtartama:  2024. május 06. – 2024. augusztus 31.

 

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola
Székhely: 7621 Pécs, Váradi Antal u. 4.

OM azonosító: 200475
Igazgató: Harmat Mária
Telefon: 06/72 – 379 – 413
E-mail: buddhistagimnazium@tkbg.hu
Honlap: www.buddhistagimnazium.hu
Fenntartó: A Tan Kapuja Buddhista Egyház – 1098 Budapest, Börzsöny utca 11.
Oktatási helyszíneink:
Nappali tagozat: 7826 Alsószentmárton, Petőfi S. utca 4/a
Felnőttoktatás: 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4.
7300 Komló, Gagarin utca 4.
7958 Kákics, Petőfi Sándor utca 46.
7826 Alsószentmárton, Petőfi S. utca 4/a

2024-2025. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

0001 Gimnáziumi képzés

Belső kód: 001 – Gimnázium – Nappali tagozat
Telephely: Alsószentmárton
Cím: 7826 Alsószentmárton, Petőfi S. u. 4/a
Tanulmányi terület: érettségi bizonyítványt adó gimnáziumi képzés
Munkarend: nappali tagozat
Évfolyamok száma: 4 évfolyamos
Kerettanterv: gimnáziumi kerettanterv; nyelvoktató roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás
Oktatott idegen nyelvek: az első idegen nyelv az angol nyelv, a második idegen nyelv / nemzetiségi nyelv a beás nyelv
Emelt szintű oktatás: beás nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem
A felvételi kérelmek elbírálásának szempontja a 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében:
felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján
Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőkre vonatkozó speciális elbírálási szabály:
A felvételi eljárás során az intézményünk igazgatója – a jogszabályban rögzített keretek betartása mellett, minden körülmény mérlegelésével – saját hatáskörben dönt a jelentkezők felvételéről. Az Intézményünk ellátja a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható SNI tanulók iskolai nevelése-oktatása feladatot, így az érintett diákok ellátását egyértelműen biztosítjuk.
Feladatellátás: BTMN tanulók, valamint pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási – zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése.
Egyéb információk az adott képzésről:
Kötelező 50 óra közösségi szolgálat
Kötelező tárgy: buddhista hitoktatás
Az intézményen belül: mentorrendszer (fejlesztés, felzárkóztatás és tehetséggondozás); iskolapszichológusi és szociális munkás szolgálat; tanulmányi idő alatti negyedéves vizsgáztatási rendszer működik. A tanulói ösztöndíj pályázatok lehetősége adott az intézményben; középfokú/felsőfokú nyelvvizsga és B kategóriás jogosítvány megszerzésének támogatására lehetőség van 11. és 12. évfolyamokon; térítésmentes taneszköz-, tankönyv-, bérlet- és étkezési támogatást, valamint egyen tornafelszerelést biztosítunk.

Belső kód: 002 – Gimnázium – Felnőttoktatás
Helyszínek: Alsószentmárton, Kákics, Komló, Pécs
Tanulmányi terület: érettségi bizonyítványt adó gimnáziumi képzés
Munkarend: esti tagozat
Évfolyamok száma: 4 évfolyamos
Kerettanterv: gimnáziumi kerettanterv, nyelvoktató roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás
Oktatott idegen nyelvek: beás nyelv és/vagy angol nyelv
Felvétel: legalább 8 osztályos általános iskolai bizonyítvány szükséges és nem tanköteles életkor (betöltött 16. életév)
Egyéb információk az adott képzésről:
Kimenet: érettségi bizonyítvány
Az intézményen belül: mentorrendszer (fejlesztés, felzárkóztatás és tehetséggondozás); iskolapszichológusi és szociális munkás szolgálat; tanulmányi idő alatti negyedéves vizsgáztatási rendszer működik
A felvétel általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezőknek:
A képzés időtartama: 4 év
A felvétel szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezőknek:
A képzés időtartama: 2 vagy 3 év
A képzés ingyenes az esti tagozaton.

 


Megjegyzés:
A rendkívüli felvételi eljárás során a tanuló és szülője – egyénileg, közvetlenül – az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét a középfokú intézménybe.