Megvalósult programok

Tanév 2020/21 - 2023/24Tervezett programokMódszertan, munkaforma,
tervezett időkeret
HelyszínCélcsoport
16. alkalom
A program lezajlott 2024.06.19-én
Vészák ünnep A Tan Kapuja Buddhista Gimnáziumban
/Buddhista szertartás, közös meditáció, az ünnep jelentése, a tanulók által készített kisfilm bemutatása, áldózsinór osztása./
Köszöntő 1x5’
Közös meditáció 1x10’
Szertartás 1x15’
Filmvetítés 1x10'
Dharma beszéd 1x10
Áldózsinór felkötése 1x10'
Szív szútra (videó)
Kínai tanmese (videó)
AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, buddhizmus iránt érdeklődők)
15. alkalom
A program lezajlott 2024.04.11-én
A második esély gimnáziumi programelemek bemutatása, kiemelten a vizsgarendszerünk bemutatása:
A vizsgarendszer tapasztalatai hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal (online)
Előadás 1x20’
előadás 1x20’
reflexiók 1x20’
A Vizsgarendszer bemutatása a második esélyt kínáló oktatás gyakorlatából (pdf)
Vizsgarendszer a TKBG-ben (videó)
AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
14. alkalom
A program lezajlott 2023.11.09-én
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztésének gyakorlata, a mentorrendszer bemutatása. A vizsgarendszer bemutatása. A "második esély" programelemek bemutatása.Egyéni fejlesztési terv
Évközi mérés (szövegértés, matematika)
Vizsgadolgozat (földrajz)
Vizsgadolgozat (fizika)
Programelemek bemutatása a második esélyt kínáló oktatás gyakorlatából (pdf)
Második esély programelem: A vizsgarendszer (pdf)
AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
13. alkalom
A program lezajlott 2023.10.19-én
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók társas és szociális kompetenciáinak fejlesztési lehetőségei. (online)Előadás 1x10'
előadás 1x10'
előadás 1x10'
előadás 1x10'
reflexiók 1x20’
A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola Bemutatása (pdf)
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók társas és szociális kompetenciáinak fejlesztési lehetőségei. (pdf)
Szociális és társas kompetenciák foglalkozásterv (pdf)
Szociális kompetenciák fejlesztése ELTE (pdf)
Szociális és társas kompetenciák fejlesztése a TKBG-ben I. (videó)
Szociális és társas kompetenciák fejlesztése a TKBG-ben II. (videó)
Szociális és társas kompetenciák fejlesztése a TKBG-ben III. (videó)
AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
12. alkalom
A program lezajlott 2023.06.14-én
Szakmai nap: A buddhizmus filozófiája a TKBG-ben Érkezés, regisztráció 1x10'
előadás 1x20'
reflexiók 1x30'
Vészák ünnepség a TKBG-ben (videó)
A buddhiszmus filozófiája a TKBG-ben (videó)
AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
11. alkalom
A program lezajlott 2023.04.04-én
Szakmai nap: Egészségtudatos gondolkodás kialakítása, iskolapszichológusi szolgálat bemutatása (online)
Előadás 1x10'
előadás 1x10'
előadás 1x10'
előadás 1x10'
reflexiók 1x20’
Egészségtudatos gondolkodás kialakítása és az
iskolapszichológusi szolgálat bemutatása (pdf)

Egészségtudaos gondolkodás kialakítása - jó gyakorlat (pdf)
Iskolapszichológia program (pdf)
Egészségtudatosság segítése a Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ által (pdf)
AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
10. alkalom
A program lezajlott 2022.12.09-én
Szakmai nap: Az iskolai közösségi szolgálat szerepe a fiatalok érzékenyítésében - Nyílt nap

Meghívó a TKBG bázisintézményébe
Nyílt napi program 8-13 óráig
reflexiók 1x30’
Az iskolai közösségi szolgálat szerepe a fiatalok érzékenyítésében (pdf)
Alsószentmárton
Mánfa
Pécs
Magyarbóly
Illocska
Hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
9. alkalom
A program lezajlott 2022.11.11-én
Szakmai nap: Az iskolai közösségi szolgálat szerepe a fiatalok érzékenyítésében - Saját modell bemutatása (online)

Meghívó a TKBG bázisintézményébe
Előadás 1x20’
előadás 1x20’
reflexiók 1x20’
Az iskolai közösségi szolgálat szerepe a fiatalok érzékenyítésében (pdf)
Iskolai közösségi szolgálat adminisztrálása (pdf)
Közösségi szolgálat a TKBG-ben (videó)
AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
8. alkalom
A program lezajlott 2022.04.13-án
Szakmai nap: Kooperatív tanulásszervezés az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében

Meghívó a TKBG bázisintézményébe
Előadás 1x10’
előadás 1x35’
reflexiók 1x15’
Bevezető előadás a kooperatív technikákról (pdf)
Kooperatív tanulászervezés a TKBG-ben (videó)
AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
7. alkalom
A program lezajlott 2022.04.12-én
Szakmai nap: A tanulók komplex fejlesztése a végzettség nélküli iskolaelhagyás ellen - Digitális alapú módszerek bemutatása

Meghívó a TKBG bázisintézményébe
Érkezés, regisztráció 1x10’
Iskolabemutató 1x20’
Bemutató órák 1x45’
Reflexiók 1x30'
Dr. habil. Mrázik Julianna PhD. a PTE BTK Neveléstudományi Intézet egyetemi docensének előadása 1x30'
AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
6. alkalom
A program lezajlott 2021.12.10-én
Szakmai nap: A „második esély” gimnáziumi programelemek bemutatása: Konfliktus-kezelés és az érzelmi intelligencia fejlesztése.

Meghívó a TKBG bázisintézményébe
Előadás 1x15’
előadás 1x25’
reflexiók 1x20’
Konfliktuskezelés a tapasztalatok tükrében (pdf)
Konfliktuskezelési technikák (pdf)
Konfliktuskezelés a TKBG-ben (videó)
AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
5. alkalom
A program lezajlott 2021.11.09-én
Szakmai nap: A „második esély” gimnáziumi programelemek bemutatása: A szociális munka lehetőségei a hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztésében.

Meghívó a TKBG bázisintézményébe
Előadás 1x15’
előadás 1x25’
reflexiók 1x20’
Segítő szolgáltatások (pdf)
Szociális munka lehetőségei a TKBG-ben (videó)
AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
4. alkalom
A program lezajlott 2021.03.31-én
Szakmai nap: A „második esély” gimnáziumi programelemek, kiemelten a mentorrendszerünk bemutatása.

Meghívó a TKBG bázisintézményébe
Előadás 1x45’
tanórai hospitálás 1x45’ (párhuzamosan több osztályban)
reflexiók 1x60’
A TKBG mentorrendszerének alapelvei (ppt)
A mentori munka gyakorlata a TKBG-ben (ppt)
Az iskolapszichológusi munka tapasztalatai (ppt)
Szövegalkotás fejlesztése a mentorórán (videó)
AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
3. alkalom
A program lezajlott 2021.03.30-án
Szakmai nap: A „második esély” gimnáziumi programelemek bemutatása.
IKT eszközök használata a tanórákon.

Meghívó a TKBG bázisintézményébe
Előadás 1x45’
tanórai hospitálás 1x45’ (párhuzamosan több osztályban)
reflexiók 1x60’
A TKBG, mint a második esély gimnáziuma (ppt)
Tablettel támogatott oktatás(ppt)
IKT a tanteremben(videó)

AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
2. alkalom
A program lezajlott
2020.12.11-én
Szakmai nap: A „második esély” gimnáziumi programelemek bemutatása.
Kulcskompetenciák fejlesztése a különböző tanórákon.

Meghívó a TKBG bázisintézményébe
Előadás 1x45’
tanórai hospitálás 1x45’ (párhuzamosan több osztályban)
reflexiók 1x60’
A kulcskompetenciákról (ppt)
Kompetenciafejlesztés a matematika órán (ppt)
Térgeometria-szöveges feladatok(videó)
Kompetenciafejlesztés a természettudományos tantárgyakban (ppt)
Kompetenciafejlesztés a történelemórán (videó)

AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
1. alkalom
A program lezajlott 2020.11.12-én
Szakmai nap: A „második esély” gimnáziumi programelemek bemutatása.
Nyelvhasználat, nyelvi hátrány és szociálisan hátrányos helyzet összefüggései, fejlesztési lehetőségei.

Meghívó a TKBG bázisintézményébe
Előadás 1x45’
tanórai hospitálás 1x45’ (párhuzamosan több osztályban)
reflexiók 1x60’
Szövegalkotás fejlesztése a mentorórán (videó)
Szövegalkotás fejlesztése a tanórán (videó)
Bemutató óra: mentoróra (pdf)
Bemutató óra: Közelítés az iskola nyelvéhez (pdf)
Bemutató óra: Közelítés az iskola nyelvéhez - óraterv
TKBG bemutató óra (ppt)
AlsószentmártonHátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)