TÁMOP 3.2.1 – A MÁSODIK ESÉLY GIMNÁZIUMA


TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
>>>

Új Magyarország Fejlesztési Terv – részletek a szervezet honlapján >>
Új Széchenyi Terv – 
részletek a szervezet honlapján >>
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt időtartama:
 2010. 09. 0 1. – 2012. 08. 31.
A támogatás összege: 
50.837.600 Ft

TÁMOP 3.2.1 – Második Esély Alsószentmártonban
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola 7826 Alsószentmárton, Petőfi u. 4/a. 72/379-413
kistigrisgimnazium@gmail.comwww.kistigrisgimi.extra.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület 1/273-4250……………………………………………………………………………………………………………………….

A projekt célja, hogy segítse a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott,
vagy azt korábban elhagyó tanköteles, illetve nem tanköteles korú fiatalokat a középfokú végzettség, illetve az érettségi megszerzésében.

A projekt célkitűzése, hogy olyan új – tanulást támogató, az egyéni tanulási igényekre reagáló – tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítse elő, amelyek korábban nem, vagy csak elszórtan voltak jelen a közoktatás középfokú intézményeiben, illetve egy komplex segítő szolgáltatásrendszer működtetésével elősegítse, hogy az érintett célcsoport sikeresen elvégezze tanulmányait.

Az új tanulási formák bevezetésének célja, hogy csökkentse a tanulási kudarcokat és ezáltal a tanulói célcsoport lemorzsolódását, valamint képessé tegye az egyes intézményeket és pedagógusaikat arra, hogy a tanulás világától már eltávolodott tanulókat újból, eredményesen be tudják vonni az oktatásba. Mindezt legfőképp annak érdekében, hogy az érintettek saját tanulási pályára állva sajátítsák el a további életük alakításához nélkülözhetetlen kompetenciákat.

Már működő, érettségit adó Második Esély típusú iskola jó gyakorlatának, szakmai tevékenységének támogatása, illetve további, új Második Esély Gimnáziumi programok elindításának elősegítése, a már működő kezdeményezések szakmai támogatásával. A már működő Második Esély Iskolák vállalják, hogy disszeminációs tevékenységet folytatva partneri/együttműködési megállapodást kötnek olyan szakmai csoportokkal, szervezetekkel, amelyek további új Második Esély Gimnáziumi programokat szándékoznak elindítani.
További cél a már működő, vagy adaptálásra alkalmas jó gyakorlatok megerősítése, elterjesztése.

A pályázat a pilot szinten már előkészített “Második Esély Gimnáziumi program” széles körű elterjesztését támogatja, mely lehetővé teszi, hogy a kezdeményezés megerősödjön és elterjedjen a közoktatás rendszerében.
A2. Részcélok
Második Esély Gimnáziumi programok támogatása:
– Cél, hogy a lemorzsolódott vagy a lemorzsolódásnak kitett tanulók körében megerősödjön az érettségihez, ezen keresztül a további életpálya építéshez fűződő ambíció.

– További cél, hogy az új esélyt biztosító keretek között minimálisra csökkenjen a kifejezetten tanulási kudarc miatt újból lemorzsolódók aránya.
– Cél, hogy a Második Esély Gimnáziumi programok újszerű pedagógiai módszereket és, tanulásszervezési eljárásokat alkalmazzanak, például:
– az egyéni tanulói igényeknek megfelelő előrehaladás biztosítása, a rugalmas vizsgáztatási rend és a szöveges értékelés alkalmazásának bevezetése;
– kooperatív tanítási technikák, projektmódszer, drámapedagógia, stb. alkalmazása;
– tanulás-módszertani ismeretek átadása, önismereti foglalkozások szervezése és csoportos foglalkozások a
közösségfejlesztés érdekében.
– Cél, a már működő és az újonnan bekapcsolódó Második Esély Gimnázium programok horizontális kapcsolódásának támogatása.

Készségszintmérés és fejlesztés II. számú melléklete >>>

Kovács Anita: Egészséges életre nevelés program >>>

Szászné Nagy Eszter: Szülőföldem >>>

Mészáros János: Nyitni a világra >>>

TÁMOP3.2.1 KONFERENCIA ALSÓSZENTMÁRTONBAN 2012 június >>>


10 NAPOT TÖLTÖTTÜNK A SIKONDAI GYERMEKTÁBORBAN

(2012 július 1 és 10 között), ahol a diákok rengeteg foglalkozáson – táncház, szalontáncok tanulása, kosárfonás, batikolás, nemezelés, kosárlabda, angol vetélkedő és karaoke, festészet, kerámia-készítés… – valamint több kiránduláson és rendezvényen – Orsós Anna előadása, esti mulatságok – vettek részt. Sikonda képekben >>3 napos projekthetet szerveztünk „Ahány nelv, annyi ember” címmel 2011. november 21 és 23 között

1. nap: A Romológia Tanszéken jártunk, majd angol nyelvű tájékozódási versenyen bejártuk a Mecsek egy részét képekben >>

2. nap: Kirándulás Budapesten: Hadtörténeti Múzeum, Csodák palotája képekben >>

3. nap: Projektkészítés az előző két nap eseményeiről, 4 sziget játék képekben >>


Iskolánkban bevezettük a vizsgarendszert nappali tagozaton is,
2011 október 24-től 28-ig – az első negyedéves vizsgán – bizottság előtt adtak számot diákjaink különböző tantárgyakból megszerzett tudásukról.
A számonkérés írásban és szóban zajlott a szülők aktív részvételével.

A második negyedéves vizsgát 2012 január 09 és 13 között bonyolítottuk le.
 Az utolsó negyedéves vizsga: április 16 – 20-ig tartott.
A vizsga képekben >>A TÁMOP 3.2.1 pályázat segítségével lehetőséget biztosítunk diákjainknak, hogy hetente egyszer kimozduljanak az iskola-padból, és közvetlenül szerezzenek ismereteket a világról.

A legutóbbi alkalmakkor meglátogatták a pécsi Zsolnay-gyárat, a siklósi könyvtárat, rendőrséget, a siklósi kórházban orvosi vizsgálatokon vettek részt, valamint szexuális felvilágosítást is kaptak.

csik

Látogatás a Zsolnay-gyárban >>

Ismerkedés a könyvtárral >>

Voltunk a siklósi kórházban >>

Meglátogattuk a rendőrséget >>

Szexuális felvilágosításban részesültünk >>

Iskolánk Budapesten konferenciát szervezett (2010. nov. 26 – 27), hogy az ország többi „Második Esély Iskolája” megoszthassa egymás között az eddigi tapasztalatait.

Fotók a konferenciáról