A pedagógiai program mellékletei

1. számú melléklet – Pedagógiai módszerek >>>

2. számú melléklet – A tanulók értékelése >>>

3. számú melléklet – Pedagógusok teljesítményértékelési rendszere – kidolgozás alatt

4. számú melléklet – A mentorrendszer >>>

5. számú melléklet – Egészséges életre nevelés >>>

6. számú melléklet – Az érettségi témakörök az Oktatási Hivatal honlapján megtalálhatók >>>

7. számú melléklet – A tanulók fizikai állapotának mérése >>>

8. számú melléklet – Elsősegélynyújtás oktatásának terve >>>

9. számú melléklet – Eszközjegyzék >>>

10. számú melléklet – 50 órás közösségi szolgálat szabályzata >>>

11. számú melléklet – Fejlesztések területei az általános iskolában >>>

12. számú melléklet – Vizsgaszabályzat >>>

13. számú melléklet – Az SNI tanulók oktatásának, nevelésének intézményi elvei >>>