iskolánk - archívum - pályázatok - dokumentumok - képzéseink - elérhetőség - órarendek - tananyag - munkatársak - általános iskola


TANANYAGOK

Az alábbi dokumentumok megnyitásához mentse le, és telepítse számítógépére az itt ingyenesen letölthető programot!

10. OSZTÁLY
11. OSZTÁLY
12. OSZTÁLY
ANGOL NYELV

Angol hanganyag az English file c. tankönyvhöz a 10 - 11. osztály számára:

- English file CD1 >>>
- English file CD2 >>>
- English file CD3
>>>

- A hangzó anyag szöveges változata >>>

A New English File Elementary című munkafüzet megoldókulcsa: New English File Elementary Workbook Key >>>

 

 


CIGÁNY NÉPISMERET
 

TÖRTÉNELEM

- Történelmi korszakok, az időszámítás >>>

- Az ókori Kelet világa vázlatosan
>>>- A görög hitvilág, kultúra
>>>
- Az ókori Görögország
>>>
- Görög - perzsa háborúk
>>>
- Az athéni demokrácia
>>>
- Az athéni demokrácia - feladat >>>

- Nagy Sándor hódításai
>>>
- Az ókori Róma
>>>
- A római köztársaság működése - ábra
>>>
- Pannónia - a mai Dunántúl
>>>
-
A kereszténység kialakulása
>>>
- A Nyugatrómai Birodalom bukásának okai
>>>
- A kora középkor
>>>
- A honfoglaló magyarok életmódja
>>>
- Szent István államalapító munkája
>>>
- Szent lászló és Könyves Kálmán
>>>
- Az aranybulla és a tatárjárás
>>>
- Az Anjou-ház: Károly Róbert, Nagy Lajos
>>>
- Az egyház szerepe a középkorban
>>>
- A középkori város jellemzői
>>>
- Az Oszmán-török Birodalom
>>>
- Luxemburgi Zsigmond
>>>
- Hunyadi János törökellenes harcai
>>>
- Hunyadi Mátyás uralkodása
>>>
- Nagy földrajzi felfedezések
>>>
- A reformáció és ellenreformáció
>>>

 

- Mohács, az ország 3 részre szakadása >>>
- Magyarország a török uralom alatt >>>
- A török kiűzése Magyarországról >>>-
A tőkés gazdaság kialakulása, I. Erzsébet uralkodása >>>
- Az angol polgári forradalom >>>

- Oroszország Nagy Péter és Nagy Katalin korában, a Török Birodalom hanyatlása >>>

-
A Rákóczi szabadságharc >>>
- Magyarország újranépesítése és követ-kezményei a XVIII. századbanban >>>
- A felvilágosult abszolutizmus
>>>

- Az USA, az első modernkori demokrácia létrejötte >>>

-
A francia abszolutizmus: XIV. Lajos >>>
- A felvilágosodás >>>
- A francia forradalom >>>
- Bonaparte Napóleon >>>

- Az első ipari forradalom >>>
- A második ipari forradalom >>>

- A 19. század eszmeáramlatai >>>

- Gyarmatosítás a XIX. században >>>- Reformkor Magyarországon >>>
- Az 1848/49-es szabadságharc >>>
- Kiegyezés, a dualizmus gazdasága >>>- Nemzetállamok létrejötte valamint
polgárháború az USÁ-ban
>>>

- Az első világháború >>>

- Korábbi érettségi feladatsorok >>>


- Magyarország az I. vil.háborúban. 
Forradalmak Magyarországon az I. világháború után >>>

- A trianoni békeszerződés gazdasági és társadalmi következményei
>>>

- Trianon, bethleni konszolidáció >>>

- A nagy gazdasági világválság >>>

- Az antiszemitizmus >>>

- A nácizmus ideológiája >>>

- A sztálini Szovjetunió >>>

- A II. világháború >>>

- A holokauszt, porajmos >>>

- Magyaro. a II. világháborúban >>>

- A cigányság története >>>

- A hidegháború >>>
- A hidegháború - grafikon >>>

- Rákosi, Kádár-rendszer >>>

- Az 1956-os forradalom >>>

- Rendszerváltás Mo.-n >>>

- Mai magyar demokrácia >>>

- A globalizáció >>>

- Az Európai Unió >>>
- Európai Unió - ábra >>>- Korábbi érettségi feladatsorok >>
>

- TÉTELEK 2018

- TÉTELEK 1 2018


MATEMATIKA

Gyakorló feladatok, magyarázatok minden témakörhöz!!! >>>

Gyakorló feladatok, magyarázatok minden témakörhöz!!! >>>


Korábbi érettségi feladatsorok
>>>Gyakorló feladatok, magyarázatok minden témakörhöz!!! >>>

Korábbi érettségi feladatsorok >>>

 

 

FÖLDRAJZ

- Korábbi érettségi feladatsorok >>>
- Korábbi érettségi feladatsorok >>>