TÁMOP VALAMINT ISKOLÁNK ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK

EFOP 3.1.10-17-2017-00031 „Tíz Lépcső”

Lépj egy fokkal feljebb - továbbtanulást erősítő kezdeményezések

Alsószentmártonban Kedvezményezett: A Tan Kapuja Buddhista Egyház

Megvalósítás helyszíne: A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola Alsószentmárton, Petőfi u. 4/a


A projektünk célja, hogy 30 fő 15-18 év közötti fiatal számára perspektívát és motivációt biztosítsunk a sikeres továbbtanulásuk megkönnyítése érdekében.
A bevont tanulókat mentorok és segítő szakemberek támogatják tanulmányaikban, életpályáik alakításában és abban, hogy minél eredményesebben tegyék le érettségi vizsgájukat.

A pályázat megvalósítását sikeres roma/cigány előadók meghívásával, színházi és iskolán kívüli kulturális programokkal és pályaorientációs rendezvények szervezésével segítjük. A pályázat pénzügyi támogatásával biztosítjuk a bevont tanulók középfokú nyelvvizsgáinak megszerzését, az utazások és belépőjegyek és az ötnapos nyári tábor teljes költéségét.

 

 

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0350

A kedvezményezett neve: "Kis Tigris" Gimnázium, Szakiskola és Szakközépiskola
A projekt cím: "Hulló vízgyöngy hattyú tollán" - Innovatív iskola Alsószentmártonban
Szerződött támogatás összege: 11 764 300,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS >>>

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt és a Kis Tigris Gimnázium hosszú távú célja a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok iskolázottsági mutatóinak emelése, integrációjának elősegítése, az érettségivel rendelkezők számának növelése, illetve a munkaerő-piaci esélyeinek növelése. A társadalomban meglévő előítéletek csökkentése, a roma/cigány lakosság esélyegyenlőségét szolgáló iskola megteremtése, a települési és a nagyobb környezet formálása a jelenlétünkkel és az eredményeinkkel. Közepes távú cél az iskolába iratkozottak lemorzsolódásának csökkentése, az eredményesen továbbhaladók és érettségizők arányának növelése, a használható és fontos kompetenciák fejlesztése, a környezettudatosságra és az egészségesebb életmódra nevelés, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok oktatásával foglalkozó pedagógusok folyamatos megújulása, szakmai fejlődése. A rövid távú céljaink között az alábbiak szerepelnek: - a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma fiatalok felzárkózási esélyeinek növelése; - az oktatási esélykülönbségek csökkentése a második esély típusú programok elterjesztésével; - a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő végzettségű, képzettségű tanulók kibocsátása; Ehhez kapcsolódóan részcélok: - a végzettség nélkül lemorzsolódott fiatalok iskolarendszerű képzésbe történő visszavezetésével az érettségit, illetve piacképes szakmát szerző fiatalok számának növelése; - az újbóli lemorzsolódás megakadályozása; - a digitális kompetenciák fejlesztése; - használható idegennyelvtudás megszerzésének segítése; - a környezettudatosság és egészségmegőrzés felelősségének hangsúlyozása. Céljaink számszerűsíthetően elvárt eredményei: - A programba bevont tanulók száma: 80 fő. - A bevont tanulók közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 70 %-ot. - Megvalósított programok száma: min. 6 db. - A programokon résztvevő tanulók száma: min. 200 fő - Pedagógustovábbképzésben résztvevők száma: 20 fő - A pedagógustovábbképzést sikeresen elvégzők száma: min. 18

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.10.31.TÁMOP 3.3.9


"Amit gondolunk, azzá leszünk" - Második esély Alsószentmártonban
A Második Esély típusú programok megvalósításával a középfokú oktatásból kimaradt, tanköteles koron túli fiatalok, köztük roma fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, illetve ez által a piacképes szakmát szerzett fiatalok arányának javítása a cél.

A konstrukció a helyi igényekhez illeszkedő programok megvalósításával és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével új lehetőségeket biztosít a célcsoport oktatási rendszerbe való visszavezetésére, az életpálya építéshez fűződő ambíció megerősítésére. További cél, hogy az egyéni tanulói igényekhez igazított programok a mai munkaerő-piaci igényekkel összhangban minden esetben tartalmazzanak a digitális kompetenciák fejlesztésére irányuló fejlesztési elemeket.

Részletek, szakanyagok
>>>

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS >>>

 

TÁMOP 3.2.1

A projekt célja, hogy segítse a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott vagy azt korábban elhagyó tanköteles, illetve nem tanköteles korú fiatalokat a középfokú végzettség, illetve az érettségi megszerzésében.

A projekt célkitűzése, hogy olyan új – tanulást támogató, az egyéni tanulási igényekre reagáló – tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítse elő, amelyek korábban nem, vagy csak elszórtan voltak jelen a közoktatás középfokú intézményeiben, illetve egy komplex segítő szolgáltatásrendszer működtetésével elősegítse, hogy az érintett célcsoport sikeresen elvégezze tanulmányait.


Részletek, szakanyagok >>>

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS >>>


TÁMOP 3.1.4

A kompetencia alapú oktatás célja:

A projekt alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése oktatási intézményekben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. 

ISKOLÁNK ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK

 

 

 

 

Polgár a társadlomban EgészséghétPolgár a társadlomban Egészséghét