TÁMOP 3.3.9
A TANKÖTELES KORON TÚLI FIATALOK TANULMÁNYOKBA VALÓ VISSZAVEZETÉSE


TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS >>>

A Második Esély típusú programok megvalósításával a középfokú oktatásból kimaradt, tanköteles koron túli fiatalok, köztük roma fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, illetve ez által a piacképes szakmát szerzett fiatalok arányának javítása a cél.

A konstrukció a helyi igényekhez illeszkedő programok megvalósításával és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével új lehetőségeket biztosít a célcsoport oktatási rendszerbe való visszavezetésére, az életpálya építéshez fűződő ambíció megerősítésére. További cél, hogy az egyéni tanulói igényekhez igazított programok a mai munkaerő-piaci igényekkel összhangban minden esetben tartalmazzanak a digitális kompetenciák fejlesztésére irányuló fejlesztési elemeket.

 

A pályázat fizikai megvalósítása

- A programba 40 fő, tankötelezettségi koron túli, köztük számos halmozottan hátrányos helyzetű fiatalt vonunk be. A bevont tanulók a Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola komlói és alsószentmártoni esti tagozatán folytatják (11. évfolyam), vagy kezdik meg (10. évfolyam) tanulmányaikat. A bevont tanulók közül a roma/cigány fiatalok aránya eléri a 30%-ot.

- A pályázat fizikai megvalósítása alatt tanévente 2 alkalommal Budapesti tanulmányi utat szervezünk. A tanulmányi utak célja, hogy kiterjesszük a tanagyag szemléltetésének lehetoségeit múzeumlátogatások, alkalmi kiállítások megtekintésével. A tanulmányi utak gyakran köthetők egy-egy téma- vagy projekthét tartalmához. A tanagyag ilyen módón szemléletesebbé tehető.

- A pályázat fizikai megvalósítása alatt tanévente 10 alkalommal iskolán kívüli kulturális, pályaorientációs programot szervezünk. A tanévrendszerű felosztásban ez havonta egy programot jelent, melyet a közeli nagyvárosban (Pécs) töltünk. A kirándulások között szerepel szakmákkal, foglalkozásokkal való megismerkedés, de múzeum és színházlátogatás is. Ezeknek a programoknak a szervezése a szakmai vezeto és a mentortanárok feladatai közé tartoznak.

- Terveink között szerepel együttműködni a Pécsi Tudományegyetem Romológia tanszékével is, ahol több, iskolánkban végzett hallgató is tanulmányokat folytat. Közülük szeretnénk legalább egy hallgatót bevonni a pályázat megvalósításába, mint önkéntes segítőt. Célunk ezzel az, hogy a késobbi tevékenységeink megvalósítása során, mint kortárs mentorok tudják segíteni munkánkat.

- A pályázat fizikai megvalósításának a végén egy 6 napos nyári tábort szervezünk. A tábor célja a perspektivikus gondolkodás fejlesztése különböző foglalkozásokkal és tréningekkel.

- A pályázat során a digitális kompetenciafejlesztésben résztvevo tanulók száma eléri a 40 fot, tehát mindegyik bevont tanuló számára biztosítjuk a korszerű, tanórai keretek között megvalósuló számítástechnikai képzést. Ezenkívül a bevont tanulók részt vesznek egy ECDL Start, vagy Modul 7 tanfolyamon, amely vizsgával zárul. A tanfolyam lebonyolítása 4 részletben valósul meg. Egy félév során 10 tanuló vehet részt a képzésen és tehet vizsgát.

- A pályázat szakmai megvalósításával kapcsolatban az iskolai infrastruktúrát fogjuk bovíteni.


Faragó Márta - Mentorrendszer az esti tagozaton >>>

Pencs Anikó - Hátránykompenzáció pedagógiai eszközei >>>

Komáromi Attila - Második esély modellprogram >>>

A Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola szakmai koncepciója >>>

 

Eddig megvalósult programok, tanfolyamok:

- A digitális kompetencia fejlesztésének keretén belül:
ECDL Start tanfolyam és vizsga lebonyolítása az első célcsoportnak (kákicsi tagozat, 11. osztály, 10 fő)
Fotók a tanfolyamról
>>>


TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK:

1. Csapatépítés, a programban a 40 résztvevő ismerkedő napja: piknik Orfűn, 2013 ősze, fotók a kirándulásról >>>

2. Budapesti tanulmányút (2014. 03.29.):
Magyar Természettudományi Múzeum, Láthatatlan kiállítás (Millenáris)
Fotók a kirándulásról >>>


3. Tanulmányút Piricsére, a Csokonai Vitéz Mihály Középiskola és Szakiskolába, ami hozzánk hasonlóan a második esély iskolája nevű programban vesz részt.
A piricsei programot összekötöttük egy debreceni és egy nyíregyházi kirándulással. (2014 május 24.)- Színházlátogatás:
A padlás című előadás megtekintése 2013 őszén,
39 lépes c. előadás 2014 április 12-én

 

- Együttműködés a Pécsi Tudományegyetem Romológia tanszékével

 

- Mentorrendszer kialakítása esti tagozaton

 

- Pszichológus alkalmazása, fotók a pszichológus előadásáról >>>

 

- Együttműködés a Munkaügyi Központtal, fotók az előadásról >>>

 

- Az iskolai infrastruktúra fejlesztése

 

 

 


   

Polgár a társadlomban Egészséghét

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polgár a társadlomban Egészséghét