ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

 

 

„Az érettségi megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.)

 

A közösségi szolgálat teljesítésének időbeni ütemezése A Tan Kapuja Buddhista Gimnáziumban:

  • 9. évfolyam: a diákok felkészítése a közösségi szolgálatra, a szolgálat megkezdése
  • 10. évfolyam: a közösségi szolgálat folytatása
  • 11. évfolyam: a közösségi szolgálat teljesítése, ill. lezárása, értékelése

 

A diákok feladatai és kötelezettségei a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatban:

  • a közösségi szolgálat megkezdésekor jelentkezési lapot töltenek ki
  • részt vesznek az előkészítő foglalkozásokon
  • a gyakorlatban teljesítik a közösségi szolgálatot, melynek időkerete tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három óra; tanítási időn kívül (hétvégén illetve szünidőben) maximálisan öt órát végezhetnek
  • a folytatott tevékenységről naplót vezetnek, melyben rögzítik az elvégzett munka helyét, időpontját, időtartamát, azt minden alkalommal aláíratják, lepecsételtetik a tevékenység helyszínén, valamint lejegyzik benne személyes tapasztalataikat
  • részt vesznek a közösségi szolgálatot lezáró, azt értékelő foglalkozásokon, beszámolót készítenek, amelyben részletezik tapasztalataikat, elmesélik élményeiket (pl. fogalmazás, fotók, portfólió, film, stb. formájában)
  • tevékenységük során együttműködnek az osztályfőnökükkel és a koordinátorral

 

 

Képekben

Elismerések

Újságcikk diákjaink közösségi szolgálatáról